KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka RAMKO Włodzimierz Kopczyński Spółka jawna z siedzibą w Piastowie przy ulicy Dworcowej 54a (05-820 Piastów), nr KRS: 0000057732, NIP: 5210448347, tel:+48 22 723 53 15 e-mail: rodo@ramko.pl (dalej: „RAMKO”);
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez RAMKO wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Państwa za pomocą udostępnionego przez RAMKO formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ustęp 1 b i f (prawnie uzasadniony interes w postaci komunikacji z Użytkownikami strony internetowej) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1.
 4. W ramach przetwarzania danych osobowych, Państwa dane zostaną udostępnione przez RAMKO następującym podmiotom: Infra-Tech Przemysław Rybak, OVH Sp. Z o.o. , Home.pl SA
 5. RAMKO nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte przez RAMKO po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, z tym zastrzeżeniem że mogą być przechowywane dalej do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą.
 8. Na podstawie art. 15-21 oraz art. 77 RODO w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do:
  a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  b. żądania ich usunięcia,
  c. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez RAMKO.

Porównaj 0